کارشناس پژوهش مدرسه عالی برادران جامعه المصطفی ص مشهد: نشریه تأمل موفق به دریافت پروانه انتشار از وزارت ارشاد گردید.

کارشناس پژوهش مدرسه عالی برادران جامعه المصطفی ص مشهد:

نشریه تأمل موفق به دریافت پروانه انتشار از وزارت ارشاد گردید.

کارشناس پژوهش مدرسه عالی برادران جامعه المصطفی  ص مشهدگفت: نشریه تأمل موفق به دریافت پروانه انتشار از وزارت ارشاد گردید.

 

به گزارش روابط عمومی جامعه المصطفی ص مشهد مقدس، روح الله عطاران طوسی ضمن اعلام این خبر افزود:این نشریه پس از انتشار چهار شماره با مجوز داخلی المصطفی ص، موفق به دریافت پروانه انتشار به شماه 81734 به تاریخ 1397/2/3 گردید.