ابن تیمیه از دیدگاه علمای مذهب شافعی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

چکیده

براساس شواهد موجود، اصل جریان تکفیر و مخالفت با «توسل» و «زیارت»، از یادگاری‌های اموی‌هاست. افراد مثل مروان اموی و کارگزار جنایتکار آنان، حجاج ثقفی، از پیشگامان این تفکراند؛ امّا با ظهور ابن‌تیمیه، این جریان جان تازه‌ای گرفت، تا آنجا که برخلاف سیرۀ هفتصد سالۀ مسلمین، هرگونه سفر برای زیارت قبرمطهر پیامبر اکرم (ص) را، بدعت و شرک اعلام کرد و با معصیت پنداشتن این سفر، فتوا برقتل زائران صادر نمود. با ابراز این اندیشه‌های بی‌سابقه، توسط ابن‌تیمیه، علمای بیدار اسلام و پاسداران حریم دین، به پا خاستند و اندیشه‌های مسموم وی را، با دلایل متقن و مستحّکم، به چالش و نقد کشیدند. در این قیام همگانی علیه ابن تیمیه، علمای مذهب شافعی، نقش ویژه‌ای دارند. هم اکنون این نوشته، ضمن نگاهی به تاریخ «جریان تکفیر»، «شناخت نامۀ ابن تیمیه»، دیدگاهای عالمان بزرگ و صاحب نام «مذهب شافعی» را پیرامون افکار و اندیشه‌های ابن‌تیمیه، منعکس می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prospect of literate shafei religion

نویسنده [English]

  • Sayed Jafar Hoseini
چکیده [English]

According to available evidence, basic of process excommunication and opposition with recourse and pilgrimage from memento of Omavian
Persons like Marvan Omavi and their criminal broker, Hajaj saqfi are pioneer this thinking but IbnTemihe appearance this process refresh until he announce against Muslim seven hundred years history every pilgrimage to holly grave of prophet is innovation and with supposing the sine. They judge to kill them.
With expressing this unprecedented thought by IbnTemihe Islam scholars and religion privacy guards uprising and they criticize his poisoned thoughts by strong and firm reasons.
In this public uprising against Ibn Temihe Shafei religion scholars had special roles.
This writing mean while attention to process excommunication, Ibn Temihe letter recognition, it reflect religion Shafei great scholars’ comments about Ibn Temihe’s views and minds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • excommunication
  • Ibn Temihe
  • shafei
  • salafists
منابع:
-        قرآن کریم
-        ابن ابی الحدید،عبد الحمید. (1385). شرح نهج البلاغه. چاپ دوم. دار احیاء الکتب العربیه.
-        البکری، احسان عبد الطیف. (1389). الوهابیه فی نظر علماء المسلمین، ترجمه: احسان قرنی. چاپ اول. تهران: گلستان کوثر.
-        ابن بکار، زبیر. (بی‌تا). اخبار الموفقیات، تحقیق: دکترسامی مکی. بغداد: مطبعه العانی.
-        ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم. (1412). رساله حمویه، ضمن مجموعه الرسائل و المسائل. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، (1322). منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه القدریه. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        ابن‌حجرعسقلانی، احمد بن علی. (بی‌تا). الدرر الکامنه فی اعیان المائه الثامنه. چاپ اول. حیدر‌آباد: دایره المعارف العثمانیّه.
-        ابن‌حجرعسقلانی، احمد بن علی. (1407). فتح الباری بشرح صحیح البخاری. چاپ اول. قاهره: دار الریان للتراث.
-        ابن‌حجرعسقلانی، احمد بن علی. (1406). لسان المیزان. چاپ سوم. بیروت: اعلمی.
-        ابن کثیر، اسماعیل بن عمر. (1402). البدایه النهایه. چاپ اول. بیروت: دارالفکر.
-        نبهانی، یوسف. (بی‌تا). شواهد الحق فی الإستغاثه بسید الخلق. مصر: المکتبه التوفیقیه.
-        ابن بطوطه، محمد بن ابراهیم. (1384). رحله ابن بطوطه. بیروت: دار صادر.
-        ابن عماد، عبدالحی. (1414). شذرات الذهب فی اخبار من ذهب. بیروت: دار الفکر.
-        ابن‌حجر هیتمی، شهاب الدین. (1409). الفتاوی الحدیثیه. چاپ سوم. قاهره: مصطفی البابی حلبی.
-        امینی، عبد الحسین. (1387). ترجمه الغدیر، ترجمه: زیرنظر دکتر میزا محمد. چاپ دوم. تهران: بنیاد بعثت.
-        امینی، عبد الحسین. (1428). برگزیدۀ جامع از الغدیر، تلخیص: محمد حسن شفیعی. چاپ دوم. قم: قلم مکنون.
-        بغدادی، اسماعیل پاشا. (1402). هدیه العارفین. بیروت: دار الفکر.
-        برقعی، علی اکبر. (1384). راهنمای دانشوران. چاپ اول. قم: جامعه مدرسین.
-        بخیت، محمد. (بی‌تا). تطهیر الفؤاد من دنس الإعتقاد. مصر.
-        جوهری، ابن‌حماد. (1404). تاج اللغه و الصحاح العربیه، محقق: احمد عبد الغفور عطار. چاپ سوم. بیروت: دار العلم للملایین.
-        حاجی خلیفه، مصطفی بن عبد الله. (1402). کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون. بیروت: دار الفکر.
-        حاکم نیشابوری، محمد بن عبد الله. (1422). مستدرک علی الصحیحین. چاپ دوم. بیروت: دارالکتب العلمیه.
-        حسینی دشتی، مصطفی. (1385). معارف و معاریف. چاپ اول. تهران: آرایه.
-        حصنی، ابوبکربن محمد. (1418). دفع الشبهه عن الرسول و الرساله. چاپ دوم. قاهره: دار احیاء الکتب العربی.
-        ذهبی، شمس الدین. (1427). تذکره الحفاظ. چاپ دوم. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        ذهبی، شمس الدین. (1410). معجم الشیوخ الذهبی. چاپ اول. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        ذهبی، شمس الدین. (1417). سیراعلام النبلاء. چاپ یازدهم. بیروت: الرساله.
-        رضوانی، علی اصغر. (1387). وهابیت از دیدگاه اهل سنت. چاپ اول. قم: دلیل ما.
-        رمضان بوطی، محمد سعید. (1423). السلفیه مرحله زمنیه مبارکه لامذهب اسلامی. چاپ اول. دمشق: دار الفکر.
-        سبحانی، جعفر. (1383). فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامی. چاپ دوم. قم: موسسۀ امام صادق(ع).
-        سبحانی، جعفر. (1385). وهابیت مبانی فکری کارنامه عملی. چاپ دوم. قم: موسسۀ امام صادق(ع).
-        سبحانی، جعفر. (1427). بحوث فی الملل و النحل. چاپ اول. قم: موسسۀ امام صادق(ع).
-        سبکی، تاج‌الدین. (بی‌تا). طبقات الشافعیه الکبری، محقق: محمد الطناحی و عبدالفتاح محمد. بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.
-        سعیدیان، عبد الحسین. (1386). دایره المعارف بزرگ نو، علم و زندگی- آرام. چاپ دوم.
-        طبسی، نجم الدین. (1391). شناخت وهابیت. چاپ اول. قم: دلیل ما.
-        عبد الحمید، صائب. (1378). چهره واقعی ابن تیمیه، ترجمه: سید محمدرضا حسینی نیا. چاپ اول. مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.
-        محمد، عبد الله. (1370). هکذا رأیت الوهبین، ترجمه: میثم موسائی. چاپ اول. سازمان تبلیغات اسلامی.
-        مسعودی، علی بن الحسین. (بی‌تا). مروج الذهب. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        محمد بن حنبل، احمد. (بی تا). مسند. بیروت: دار صادر، (6جلدی)