اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:

1- نشر مقالات طلاب و پرسنل المصطفی ص مشهد مقدس با اولویت مدرسه کارشناسی برادران

2- تقویت روحیه پژوهشی و اعتماد به نفس طلاب

3- اطلاع رسانی برنامه های پژوهشی مدرسه و گزارشات آنها

چشم انداز نشریه:

ارتقای نشریه از دانش پژوهی به علمی تخصصی و علمی ترویجی