پرسش‌های متداول

محتوای اصلی نشریه تأمل چیست؟

محتوای اصلی نشریه تأمل به طور کلی مطالعات اسلامی می باشد اما در صورت تعداد زیاد مقالات، ویژه نامه با موضوعات خاص نیز مانند فقه و معارف اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، قرآن و حدیث و ... نیز کار خواهد شد.

سطح علمی نشریه چیست؟

سطح علمی نشریه دانش پژوهی می باشد.

چه کسانی می توانند برای نشریه مقاله ارسال کنند؟

محدودیت خاصی برای ارسال مقاله وجود ندارد.