پیامهای اخلاقی قرآن برای جوانان مسلمان

نویسنده

چکیده

«اخلاق» در میان معارف اسلام، جایگاه ممتازی دارد و از مهمترین مباحث قرآنی می باشد،
در اهمیت و جایگاه اخلاق و مسائل مربوط به آن، همین بس که تزکیه و تربیت انسان از اهداف مهم بعثت رسولان عظیم الهى در طول تاریخ زندگى بشر بوده است؛ چنان چه پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) هدف از بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاق معرفى فرمود.
قرآن کریم در آیاتى چند به این هدف مهم تصریح فرموده است:
» هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الأُمِّیّینَ رَسولًا مِنهُم یَتلو عَلَیهِم آیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ«.
پیامهای اخلاقی قرآن همه جوانان مسلمان، به پیش برد اهداف تربیتی کمک می کند، که ما در این پژوهش به معرفی بخشی از این پیامها پرداخته‌ایم: پیشینه اخلاق، تعریف، جایگاه اخلاق در قرآن و احادیث، پیام‌های اخلاقی قرآن برای جوانان مسلمان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quran morals massage for young’s Muslim

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Hasan Razavi
چکیده [English]

Moral has high position in Islam knowledge and it is one of the important korani topics.
Refinement and human manner were important goals of prophetic mission in during human life so Prophet Mohammad said his prophetic mission goal was manner and Quran point to this goal in several verse.
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یلزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین سورة الجمعة
Messages ethics to all Muslim youth .to advance educational goals help, in this study we evaluated the introduction part of this message; History of ethics, Definition, Ethics in place Quran and hadith ,The moral message of the Quran for Muslim youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • message
  • Quran
  • morality
  • youth
  • Muslims

منابع و مآخذ

-         قرآن کریم.
-        نهج البلاغه
-        ابن عربی، محمد بن عبدالله. (1988). موسوعه الاحکام القرآن. بیروت .
-        ابن مسکویه رازی. (1388). تهذیب الاخلاق. تهران: اساطیر.
-        آقا بزرگ تهرانی، محمد حسن. (1380).  الذریعه. مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.
-        آلوسی، محمود بن عبدالله. (1414). روح المعانی فی تفسیر القرآن عظیم والسبع المثانی. بیروت: دارالفکر.
-        حویزی، عبد الله بن علی بن جمعه. (1382). تفسیر نور الثقلین. قم: دارالتفسیر.
-        راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1385). ترجمه مفردات الفاظ قرآن. تهران: سبحان.
-        زمشخری، محمود بن عمر. (1388). الکشاف عن حقایق التنزیل. تهران: ققنوس.
-        ژکس. (1379). فلسفه اخلاق حکمت عملی، ترجمه: علوی نیا، سهراب. چاپ دوم. تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
-        سیوطی، جلال الدین. (1388). اسباب النزول. (بی‌جا).
-        شریفی، عبد الهادی. (1383). الاخلاق النظریه. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، معاونت پژوهش.
-        شیروانی، علی. (1386). نامه نهج البلاغه امیرالمومنین. قم: دارالفکر.
-        صد ، حسن. (1381). تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
-        طباطبایی، محمد حسین. (1374). ترجمه تفسیر المیزان. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
-        طبرسی، بن فضل بن حسن. (1380). ترجمه و تفسیر مجمع البیان. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
-        طبری، محمد بن جریر. (1420). جامع البیان عن التأویل آیی القرآن المعروف تفسیر طبری. (بی‌جا): دارالکتب الاعلمیه.
-        طوسی، محمد بن حسن. (1388). خلاصۀ التبیان فی تفسیر القرآن.  (بی جا): مدین.
-        عمید زنجانی، عباس علی. (1391). فقه سیاسی. تهران: امیر کبیر.
-        بیضاوی، عبدالله بن محمد. (1410). انوار التنزیل و اسرار التأویل. بیروت: مؤسسه العلمی للمطبوعات.
-        فلسفی، محمد تقی. (1370). شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق. تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.
-        قرضاوی،  یوسف. (1413). غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی. چاپ سوم. قاهره: مکتبة وهبه.
-        کاشانی، فیض. (1389). الحقایق. الطبعة الثانی،  بیروت: دارالکتب العربی.
-        متقی، علی ابن حسام الدین. (1383). کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        مجلسی، محمد باقر بن محمد‌تقی. (1403). بحارالانوار الجامع لدرر اخبار ائمه الاطهار. بیروت: مؤسسه الوفا.
-        الانصاری القرطبی، محمدبن احمد. (1387). الجامع لاحکام القرآن. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
-        مکارم شیرازی، ناصر. (1381). اخلاق در قرآن. قم: مدرسه الامام علی ابن ابی طالب.
-        نرم افزار جامع الاحادیث نور.
-        نوری، حسین محمد تقی. (1408). مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل. قم: مؤسسه آل البیت (ع)، الاحیاء التراث.
-        نیشابوری، واحدی. (1391). اسباب النزول. تهران: خانه کتب.