وهابیت و محو آثار اسلامی

نویسنده

چکیده

پایه های فکری جریان وهابیت، به وسیله ی «ابن تیمیه» پی ریزی و به دست «محمد بن عبد الوهاب»، به کمک سرویسهای جاسوسی استعمارگران، به ویژه انگلیس مستحکم گشت. زیرا استعمارگران در پی ایجاد درگیری درونی، میان جهان اسلام بودند. به همین منظور وهابیت و تکفیریها را به خدمت گرفتند، تا اهداف آنان را محقق سازد. اکنون این نوشته، به همین موضوع میپردازد. ابتدا شناخت پیشوای وهابیت، آل سعود، پیوند آن دو و ذکر بخشی از جنایاتشان و در دو فصل بعدی، به بحث و بررسی وهابیت عامل دست استعمار، که با محو و نابودی آثار اسلامی، خسارات فراوانی بر دنیای اسلام تحمیل کردهاند و در حال حاضر درجهت تأمین منافع اسرائیل و غرب گام برمیدارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Wahhabism and destruction of the Islamic monuments

نویسنده [English]

  • Sayed J'afar Hussaini
چکیده [English]

The bases of Wahhabism thought was established by Ibn Taymiah and fortified by Muhammad Ibn Abdul Wahhab and intelligence services of the colonialists especially the Britain, since the colonialists were seeking to create internal conflicts in the Islamic world and to achieve this aim, employed Wahhabism and the Takfirists. The present paper studies this problem. At first, the identity of the leader of Wahhabism, Al Saud and their connection and some of the crimes they have committed are studied. Then the last two sections discuss Wahhabism as a tool in the hands of colonialism which has inflicted many damages to the Islamic world by destroying the Islamic monuments and now works for the interests of Israel and the west.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salafi
  • takfir
  • Muhammad ibn Abdul Wahhab
  • Al Saud
  • Colonialism
  • cultural and historic monuments
 
قرآن کریم
ابن عبد الوهاب، محمد، (بی تا)، کشف الشبهات، تصحیح: عبد الرشید اظهر، مترجم: ابوخالد فضل الله، (بی جا).
امین،سیدمحسن،(۱۳۸۷ش)،ترجمه کشف الارتیاب، ترجمه:علی اکبرفائزی پور تهرانی،قم:مطبوعات دینی،اول
اصفهانی، میزا ابوطالب، (۱۳۶۳ش) سفرنامه، تهران: علمی فرهنگی، دوم.
الر الرفاعی، یوسف بن السید هاشم، (بی تا)، نصیحه لاخواننا علماء نجد، بامقدمه: سعید رمضان البوطی، کویت: امراء.
 الرفاعی، سیدابراهیم، (۱۳۴۵ق)، الاوراق البغدادیه فی الحوادث النجدیه، بغداد: النجاح، اول.
الخلیلی، جعفر، (۱۴۰۷ق) موسوعه العتبات المقدسه، بیروت: موسسه اعلمی، دوم.
دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۷ش،  لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، دوم.
دانشگر، احمد، (۱۳۸۱ش) فرهنگ فارسی نوین، تهران: حافظ نوین، اول.
رضوانی، علی اصغر، (۱۳۸۴ش)، سلفی گری، قم: جمکران، اول.
رضوانی، علی اصغر، (1387ش) وهابیت از دیدگاه اهل سنت، قم: دلیل ما، اول.
زینی دحلان، سید احمد، (۱۳۸۶ش) فتنه وهابیت، ترجمه: دکتر همایون همتی، تهران: مشعر، اول.
زرکلی، خیرالدین، (۱۴۱۷ق)، الاعلام، بیروت: دار العلم للملایین، هفدهم.
ری شهری، محمد، (۱۳۸۴ش)، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث، پنجم.
سبحانی،جعفر، (1383ش) فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامی، قم: موسسۀ امام صادق(ع) دوم.
سبحانی،جعفر،(1385ش) وهابیت مبانی فکری کارنامه عملی، قم: موسسۀ امام صادق(ع) دوم.
سبحانی،جعفر، (1427ق) بحوث فی الملل و النحل، قم: موسسۀ امام صادق(ع) اول
صدقی زهاوی، جمیل، (۱۹۸۴ق)، الفجر الصادق، استانبول: مکتبه اشیق، دوم.
طبسی، نجم الدین، (1391ش) شناخت وهابیت، قم: دلیل ما، اول.
طقان، احمد و الزین، محمدطاهر، (بی تا)، امام التوحید محمدبن عبد الوهاب، مصر: دار الایمان.
عباسی، حبیب، (۱۳۹۵ش)، خائن الحرمین، خادم الرضا، اول.
قاسمی، اباصالح، (۲۱/۶/۹۵ش) روز نامه شهر آرا، شماره: ۲۰۷۸، مشهد.
محمد، عبد الله، (1370ش) هکذا رأیت الوهبین- وهابی ها را این گونه دیدم، ترجمه: میثم موسائی، سازمان تبلیغات اسلامی، اول
معین، محمد، (۱۳۸۵ش) فرهنگ فارسی معین، تهران: امیرکبیر، بیست و سوم.
موسوی بجنوردی، کاظم، (۱۳۸۳ش) دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، پنجم.
وهبه، حافظ، (بی تا)، جزیره العرب فی قرن العشرین، بیروت: دار آفاق العربیه.
همفر، (۱۳۸۰ش)، خاطرات مستر همفر، ترجمه: مصطفی بهرامن، بینش آزادگان، اول.
هیکل، حسنین، (۲۰۰۱م) روز نامه السفیر، شماره: ۸۹۳۸.
پایگاه اطلاع رسانی، علیزاده موسوی، سیدمهدی، تاریخ مراجعه: ۱۶/۹/۹۵ش.
پایگاه تخصصی مساجد، تاریخ نشر خبر: ۲۹/۴/۹۲، تاریخ مراجعه: ۱۷/۹/۹۵.
کانال خبری شیعه نیوز، تاریخ نشر خبر: ۲۲/۱۰/۹۴، تاریخ مراجعه: ۱۹/ ۹/۹۵.
سایت خبری مشرق، تاریخ نشرخبر:۲۲/ ۱۰/۹۴، تاریخ مراجعه: ۱۵/۹/۹۵.
سایت وهابیت، تاریخ مراجعه: ۱۷/۹/۹۵.
سایت فتنه وهابیت، تاریخ نشرخبر: ۱۶/۸/۱۳۸۸،تاریخ مراجعه: ۱۸/۹/۹۵.
سایت خبرگزاری تسنیم، (۲۰/ ۱۰/ ۹۴ش) شناسه خبر: ۹۶۷۱۴۰.
پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ مراجعه: ۱۸/۹/۹۱.
شبکه اجتهاد، بخش فقه و سیاست، تاریخ مراجعه: ۱۶/۹/۹۵.
 سایت شبکه خبر، تاریخ مراجعه: ۲۱/۴/۹۵.
شبکه جهانی ولایت، برنامه صراط المستقیم: ۲۴/۵/۹۵.