بررسی اوصاف متقین در قرآن کریم

چکیده

یکی از راه های رستگاری همان نگهداری خویشتن خویش از زشتی ها و بدی هاست که در قرآن و روایات "تقوی" معرفی شده است، پس کسانی که می خواهند به رستگاری رسیده و زندگی پاک داشته باشند و خداوند از آنها راضی باشد و از نعمت های دنیوی و اخروی بی بهره نباشند، باید خود را از بدی ها حفظ کنند و کارهای خوب و شایسته انجام دهند تا هم خود و جامعه پاکیزه بماند. این گروه که چنین تلاش می کنند، متقین نامیده می شوند و قرآن کریم برای اهل تقوی ویژگی هایی را بیان می کند که این مقاله به بیان و بررسی این اوصاف میپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“The study of the characteristics of the pious in the Holly Qur’an”

چکیده [English]

One of the ways of beatitude is self-control from the evil which is called in the Qur’an and the Ahadith as “Taqwa” (Piety). Therefore, those who want to achieve beatitude and have a pure life and enjoy Allah’s satisfaction and the two worlds’ blessings, must keep themselves away of the evil and do good deeds to keep themselves and the society clean. Those do such efforts are called “Mottaqin” (The Pious) and the Qur’an has explained some characteristics for them. The present paper studies these characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • piety
  • Mottqin
  • ethics
  • the Holly Qur’an
  • donation
  • forgiveness
مغنیه، محمد جواد، (1388ش) تفسیر کاشف، قم، بوستان کتاب، اول.
نادر علی، عادل، (1392ش) تفسیر مطلع الانوار، جوانان موفق،چاپ اول.
مکارم شیرازی، ناصر، (1384ش) تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، اول.
رضایی اصفهانی، محمد علی، (1386ش) تفسیر مقدماتی، قم، ترجمه و نشر المصطفی،چاپ دوم.
مکارم شیرازی، ناصر، (1386ش) پیام امام امیرالمؤمنین، تهران، دار الکتب الاسلامیه، اول.
لاهیجی، زین العابدین، (1388ش) دین باوران راستین، نشر سایه با همکاری سلّار، اول.
دشتی، محمد، (1377ش) موضوعات مسابقات نهج البلاغه، موسسه فرهنگی امیر المومنین، اول.
سید رضی، (1386ش) نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی، دارالفکر، اول.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (1387ش) مفردات الفاظ قرآن، ترجمه و تحقیق: دکترسید رضا،جم، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، اول.