دموکراسی و توزیع قدرت در افغانستان

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری علوم اجتماعی و کارشناسی علوم قران و حدیث جامعه المصطفی العالمیه خراسان

چکیده

دموکراسی موضوعی است که همیشه در حال تغییر و تکامل یافتن است. اگرچه، چیزهای وجود دارد که بسیاری معتقدند به دموکراسی مرتبط می باشد، مانند برابری انسان ها در حقوق، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد که تمام این ها نزد قانون برابر است این نوشته با روش کتاب خانه ای  و مطالعات اسنادی انجام شده است و سؤال اصلی در این تحقیق این است که چه نوع ساختار قدرت و نظام سیاسی می تواند به برقراری ثبات سیاسی و نظام سیاسی عادلانه و نیز نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان کمک نماید؟
      نتیجه آنکه برای مدیریت بحران قومی در افغانستان یا باید به شیوه اقتدارگرایانه عمل کرد یا از شیوه‌ی دموکراتیک و از نظریه‌های مهندسی سیاسی مدیریت بحران بهره گرفت. مجموعه شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی افغانستان و شرایط بین المللی عملاً امکان کنترل بحران قومی از طریق تسلط اقتدارگرایانه را منتفی می‌سازد. تجربه طالبان نمونه کاملاً مشخصی برای شکست شیوه اقتدارگرایانه برای کنترل بحران افغانستان است. درباره‌ی دموکراسی اکثریتی و ناکارآمدی و مخاطرات آن برای افغانستان نیز سخن گفته شد. در رابطه با دموکراسی انجمنی نیز بیان شد که این رویکرد به علت توجه و تکیه‌ی بیش از اندازه به نخبگان، مناسب جامعه افغانستان نیست و اینکه از این رویکرد در موافقت‌نامه اسلام آباد بهره گرفته شد که عملاً به شکست انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

دموکراسی و توزیع قدرت در افغانستان

نویسنده [English]

  • محمد علی نجفی
کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری علوم اجتماعی و کارشناسی علوم قران و حدیث جامعه المصطفی العالمیه خراسان