بازشناسی کتاب تجرید الاعتقاد

نویسنده

چکیده

«تجرید الاعتقاد»، کتابی در علم کلام به زبان عربی، نوشته خواجه نصیرالدین طوسی (متوفی ۶۷۲)، از کتاب‏هاى مهمى است که در تبیین و ارائه نظام کلامى- فلسفى عقاید امامیه، نگاشته شده و به گفته برخى، اولین آنها به حساب مى‏آید. این کتاب از بدو تألیف تا کنون قریب به ۹ قرن مدار فکرى عامه و خاصه گردیده و پیوسته مورد استفاده اندیشمندان و دانش‏پژوهان بوده است. تجرید الاعتقاد به جهت رویکرد خاص آن به فلسفه و کلام، نقطه عطفی در تاریخ کلام محسوب می‌شود. خواجه، مباحث تجرید را در ۶ مقصد سامان داده است، تعداد فصول کتاب، یازده فصل، در دویست و بیست و پنج مسأله مى‏باشد.آشکار‌ترین ویژگی این کتاب، اختصار فوق‌العاده آن است. نوشتار پیش‌رو، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی سعی در معرفی این کتاب دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Reintroduction of the book of "Tajrid Al-E'etiqad"

نویسنده [English]

  • Alireza Abdullahi Sistani
چکیده [English]

"Tajrid Al-E'etiqad" is book in Arabic language about Islamic theology written by Khawja Nasir Al-Din Toosi (d 672 H) and is one of the best or according to some the first book about the theological and philosophical beliefs of Shi'a school. This from when it was written until now has always been subject of thoughts and studies of the Shi'a and Sunni scholars and thinkers for almost nine centuries. It is a turning point in the history of Islamic theology due to its special approach to philosophy and theology. Khawjah has arranged the subjects of the book in six parts and 12 sections with 225 matters. The most obvious characteristic of the book is that it extraordinarily brief. The present paper has tried to introduce the book by a descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tajrid Al-E'etiqad
  • bibliography
  • Khawja Nasir
  • Toosi
  • book

منابع‏

1-    احمدی، احمد، (1358ش)، مجموعه مقالات فلسفی، تهران: حکمت.
2-    موسوی بجنوردی، کاظم، (1374ش)، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ دوم.
3-    مدرسی، محمد، (1363ش)، سرگذشت و عقاید فلسفى خواجه نصیر الدین طوسى، ت‍ه‍ران: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر.
4-    محقق دوانی، ملا اسماعیل خواجوئى (1381ش)، سبع رسائل، تهران، چاپ: اول.
5-    حداد عادل، غلام علی (1380ش)، دانشنامه جهان اسلام، ج6، دوم، تهران: بنیاد دایره ‏المعارف اسلامی.
6-    علامه حلى‏ (1413ق)، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، چاپ چهارم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی‏.
7-    خواجه نصیر الدین طوسى‏ (1407ق)، تجرید الاعتقاد، تحقیق حسینى جلالى‏، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامى‏.
8-    مدرس رضوی، محمدتقی (1386ش)، احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی، چاپ سوم، تهران: اساطیر.
9-    مطهری، مرتضی، (1369ش)، آشنائی با علوم اسلامی، ج۲، تهران.
10-صدرائى خوئى، على ‏ (1424ق)، کتابشناسى تجرید الاعتقاد، اول، قم: کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى‏.
11-طوسی، (1413ق)، الفهرست، مشهد: آستانه الرضویه المقدسه، مجمع البحوث الاسلامیه.
12-حسینی اشکوری، احمد,مرعشی، محمود بن شهاب‌الدین ,افندی، عبدالله بن عیسی‌بیگ (بی‌تا)، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، مطبعة الخیام.
13-آقابزرگ الطهرانی (1403ق)، الذریعة الى تصانیف الشیعة، چاپ سوم، دار الاضواء.
14-محمدعلی آزاد کشمیری (1387ش)، نجوم السماء فی تراجم العلماء، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
15-حاجی خلیفة (2008م)، کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
16-نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، (1359ش)، تلخیص المحصّل، تهران: عبداللّه نورانی.
17-تبریزی، علی بن موسی ثقه السلام (1433ق)، مرآة الکتب، قم: مکتبه سماحه آیه الله العظمی المرعشی النجفی الکبری.
دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 4
ویژه نامه کلام و فلسفه اسلامی
اسفند 1396
صفحه 67-47
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1396