رابطه ی قضا وقدرباافعال اختیاری انسان

نویسنده

چکیده

چکیده :
بیشتر انسان‌ها، از قسمت و قضا و قدر و شانس، فهم اشتباهی دارند.برای مثال وقتی ماشین شان تصادف می‌کند، بدون اینکه عدم رعایت قوانین ترافیکی را در نظر بگیرند و به اشتباهاتش پی ببرد و در پی اصلاح آن باشند،آن را به گردن «قسمت» و «سرنوشت» می‌اندازند.
بنابراین تلقی درست از قضا و قدر و فهم آن می‌تواند در حل چنین اشتباهاتی راه‌گشا باشد.
قضا به معنای حتمی بودن واقعه‌ای که از ناحیه علل و اسباب است و قدر به معنای حدود و مشخصات و ویژگی‌های آن واقعه می‌باشد. قضا و قدر الهی در واقع عبارتست از برانگیخته شدن همه علل و اسباب که از اراده و علم حق تعالی نشأت می‌گیرد.در بین وقایعی که در عالم رخ می‌دهد اعمال و افعال انسان از آن سلسله وقایعی است که، سرنوشت آن علاوه بر علت‌های گوناگون به اراده و اختیار انسان نیز بستگی دارد.یعنی آنچه انسان با اختیار و اراده خود انتخاب می‌کند و انجام می‌دهد نیز، مشمول قضا و قدر الهی می‌شود.
این مقاله به بررسی رابطه این دو، یعنی قضا و قدر و افعال اختیاری انسان می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"The relation of Qada and Qadar (predestination) with the optional actions"

نویسنده [English]

 • Muhammad Musa Salehi
چکیده [English]

Most of the people have a false understanding of predestination (Qada' and Qadar); for example, when they have a car accident, they attribute it to "kismet" and predestination without thinking about their faults and law violations. Therefore, having a true understanding of Qada' and Qadar may help to avoid such mistakes. "Qada" means the certainty of an event its causes and "Qadar" means the boundaries and characteristics of the event. In fact Qada' and Qadar means provoking of all the causes which stems from will and knowledge of Allah. Among the events in the universe, the human actions are among those that depend on human will an addition to several other causes, i. e. what mankind does with free will is also under Qada' and Qadar. The present paper studies the relationship between Qada' and Qadar and the optional actions of mankind.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qada'
 • Qadar
 • free will
 • Freedom
 • human
 • belief
 • submission
منابع :
-       قرآن کریم
-       سعیدی مهر، محمد،(۱۳۸۱ش)آموزش کلام اسلامی، چاپ دوم.
-       مطهری،مرتضی،(۱۳۷۵ش) انسان و سرنوشت، انتشارات صدرا، قم.
-       حیدری نراقی، علی محمد،(۱۳۶۵ش) بررسی گناهان کبیره، دارالفکر.
-       مفید، محمد بن نعمان،(۱۳۶۶ق) شرح عقاید شیخ مفید، سروش، تهران.
-       مصباح، محمدتقی،(۱۳۸۷ش) چکیده اخلاق در قرآن، دارالفکر، قم.
-       رضایی، مجید،(۱۳۸۲ش) کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش‌های اسلامی،سال چهارم.
-       شرفی، محمدرضا،(۱۳۸۱ش) تفکر برتر، سروش، تهران، چاپ دوم.
-       صالحی خواه، علی،(۱۳۸۵ش) تجلی معرفت، انتشارات شهید حسین فهمیده، چاپ اول.
-       ابن منظور، محمد ابن مکرم،(۱۴۰۵ق) لسان العرب، نشر ادب حوزه چاپ اول
-       مطهری، مرتضی،(۱۳۸۲ش) اسلام و نیازهای زمان، تهران، چاپ چهارم
دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 4
ویژه نامه کلام و فلسفه اسلامی
اسفند 1396
صفحه 103-113
 • تاریخ دریافت: 05 آبان 1396
 • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1396
 • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1396