حقیقت تعلیم و تربیت در اسلام

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

انسان موجودی دارای عقل و آزادی و سرشار از استعدادهای خدادادی است که قابلیت تغییرات گسترده را دارد. برای رسیدن به این هدف، مهمترین نقش را تعلیم و تربیت ایفا می کند؛ زیرا با تعلیم صحیح است که استعدادهای انسان شکوفا می‌شود و می‌توان آن را با فرهنگ انسانی و اسلامی آشنا کرد. اگر تعلیم و تربیت با مبانی دینی و عقلی باشد، آموزش معارف، تقویت ایمان، تعهد به انجام فرائض الهی و اخلاقی اثرگذار خواهد بود، در این صورت است که تعلیم و تربیت صحیح به شخصیت انسان‌ها در زندگی فردی و اجتماعی با شیوه اسلامی رنگ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The fact of education and upbringing in Islam

نویسنده [English]

 • Mohammad Taghi Moradi
Al-Mustafa International University
چکیده [English]

The human being has wisdom and freedom and is full of divine talents that made him capable of major changes. To achieve this goal, the education and upbringing plays an important role. It means we can discover the human talents and get familiar him with human and Islamic culture by good education. If education is based on religious and rational principles then it will effect on providing the education, strengthening the faith, commitment to the fulfillment of divine and ethical rules. In this case, the excellent education and upbringing will impact on the personality of human beings in individual and social life in Islamic way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • humankind
 • Education
 • upbringing
 • İslam
 1.  

  1. قر آن کریم، ترجمه مکارم شیرازی
  2. نهج البلاغه، (۱۳۸۶ش) ترجمه: دشتی، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی زهد
  3. امینی، ابراهیم(1386) اسلام وتعلیم وتربیت، چاپ اول، مؤسسه بوستان کتاب، قم
  4. انوری، حسن ( 1381) فرهنگ بزرگ سخن، چاپ اول، سخن، تهران
  5. پورکریم، محمد مهدی، (۱۳۵۸ش) فرهنگ سیاسی نمونه
  6. تمیمی آمدی، عبدالواحد، (۱۴۱۰ق) غرر الحکم، دارالکتاب اسلامی، قم
  7. جعفری، محمد تقی، ( 1386) حکمت اصول سیاسی اسلام،چاپ دوم، مؤسسه تدوین ونشر آثار علامه جعفری، تهران
  8. حر عاملی، محمدبن حسن ( 1427ق) وسائل الشیعه، تحقیق: سید شهاب الدین مرعشی نجفی ،چاپ اول، مئوسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت
  9. راغب اصفهانی، حسین بن  محمد ( 1412ق) مفردات ألفاظ قرآن، تحقیق و تصحیح: صفوان عدنان داوودی، چاپ اول، دارالقلم ، الدارالشامیه، بیروت
  10. شیخ ابوالفتح، علی بن محمد بن کراجکی طرابلسی، (۱۴۱۰ق) کنز الفوائد، دارالذخائر، قم
  11. شیخ صدوق، ابن بابویه، (۱۳۷۸ق) عیون اخبارالرضا(ع)، انتشارات جهان، تهران.
  12.  مصطفوی، حسن (1368ش) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، تهران
  13.  مطهری، مرتضی، (1370ش) تعلیم و تربیت در اسلام، انتشارات صدرا، تهران
  14. نوری طبرسی، حسین بن محمدتقی، (بی‌تا) مستدرک الوسائل، موسسه آل البیت، قم
  15. نهج البلاغه، شرح ابن ابی‌الحدید، (۱۴۰۴ق)کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم
دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 6
ویژه نامه اخلاق و تربیت اسلامی
اسفند 1397
صفحه 43-52
 • تاریخ دریافت: 12 آبان 1397
 • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1397
 • تاریخ پذیرش: 21 دی 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1397