روش های تربیت فرزتد

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

جامعه المصطفی ص العالمیه

چکیده

یکی از مهمترین مسایل خانواده و اجتماع، تربیت فرزند می باشد، وآنچه که برای والدین اهمیت داشته، دارد پرورش و تربیت فرزندانی شایسته برای خود، خانواده و جامعه است.
تربیت فرزند صالح و غیر صالح آثاری را در بردارد، که این آثارممکن است باعث رشد ، شکوفای و پیشرفت یک خانواده و یا یک جامعه شود و یا اینکه باعث از بین رفتن و اضمحلال  آن  شود.
پس بنابراین موضوع تربیت و روش های فرزند از بحث های ضروری است و باید با رو شهای تربیت فرزند صالح بررسی شود با توجه به اینکه قرآن کتاب هدایت بشر است بهترین منبع برای بررسی روشهای صحیح تربیت فرزند می باشد که دراین تحقیق به بررسی این روشها در سه مبحث روشهای صریح و کنایی و اصلاحی پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the methods of upbringing a child

نویسنده [English]

 • Sarfaraz Ali
Al-Mustafa International University
چکیده [English]

One of the most important issues in the family and community is bringing up a child, and what matters to parents is training righteous children for themselves, the family and the community. Bringing up a righteous and unrighteous child will have consequences that may result in the growth and development or ruining of the family or community. Therefore, the issue of child upbringing and its methods is an essential topic and considering that the Quran is the book of guidance for mankind, it is the best source for studying the methods of child upbringing that we will discuss in this paper those three methods, namely, explicit, implicit and corrective

کلیدواژه‌ها [English]

 • upbringing
 • method
 • child
 • implicit method
 • corrective method
 • explicit method
 1. قرآن مجید (ترجمه ناصر مکارم شیرازی)

  نهج البلاغه، (بی تا)، تحقیق: صبحی صالح، انتشارات هجرت، قم

  1. ابن فارس، احمد، (۱۴۰۴ق)، مقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، قم
  2. ابن منظور، جمال الدین ابو الفضل، (۱۴۱۶ق)،  لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت
  3. احمد زاده، محمد عالم،(1389) مفهوم شناسی تربیت در قرآن، راه تربیت، شماره 13
  4. احمدى، سید احمد، (۱۳۷۹ش)، اصول و روشهاى تربیت در اسلام ، نشر جهاد دانشگاهى، تهران
  5. امام خمینی، روح الله، (۱۳۶۱ش)، صحیفه نور، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران
  6. آمدی، عبد الواحد بن محمد، (۱۴۱۳ق)، غرر الحکم و درر الکلم، مکتب الاعلام الاسلامی، قم
  7. پاینده، ابوالقاسم، (۱۳۸۵ش)، نهج الفصاحه، ترجمه: احمدیان، نشر شهاب الدین، قم
  8. جمال زاده، رضا، (بی تا) روش شناسى تدریس، دانشگاه تربیت معلم.
  9. حرعاملی، محمد بن حسن، (۱۳۸۹ق)، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة،  بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  10. حسینی زاده، سیدعلی، (۱۳۸۰ش)، سیره تربیتی پیامبر و اهلبیت، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم
  11. راغب اصفهانی، ابو القاسم حسن بن محمد بن فضل، (۱۳۹۲ق)،  معجم مفردات الفاظ القرآن، دار الکاتب العربی، بیروت
  12. زرکش، غلامحسین، (بی تا)، روشها و فنون تدریس،  دانشگاه تربیت معلّم.
  13. شریعتمدارى، على، (۱۳۷۷ش)، تعلیم و تربیت اسلامى، انتشارات افق، قم
  14. قرشی، علی اکبر، (۱۳۷۱ش)، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، ششم، تهران
  15. مجلسی، محمد باقر، (۱۹۸۳م)، بحار الانوار، موسسة الوفاء، دوم، بیروت
  16. مصطفوی، حسن، (۱۳۶۰ش)،  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران
  17. مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان، (۱۳۷۶ش)، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران
دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 6
ویژه نامه اخلاق و تربیت اسلامی
اسفند 1397
صفحه 53-64
 • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1397
 • تاریخ بازنگری: 24 مهر 1397
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1397